Dane firmy

MAGUIRE SPORT AGENCY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa,

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

NIP: 5272790705

KRS: 0000653857

Kapitał Zakładowy: 5000,00 zł.

E-mail: maguiresport@maguiresport.pl 

T:  +48 22 438 45 45