Wiemy, jak umiejętnie tworzyć wizerunek!!!

Każdy klient może liczyć na indywidualne podejście w określeniu celów i ich realizacji.

  • (opracowanie planów i długookresowych strategii Public Relations,
  • obsługa kontaktów z mediami,
  • VIP PR – kreowanie wizerunku,
  • PR kryzysowy,
  • kampanie z udziałem aktorów, sportowców itp.,
  • budowanie marki osobistej sportowca i dostarczanie wartości w relacjach sponsorskich,
  • budowanie i prowadzenie fanpage,
  • budowa społeczności, relacji i zaufania itp.)