Wsparcie w konsekwentnym budowaniu dojrzałej oraz świadomej kariery na każdym jej szczeblu i etapie.

Zapraszamy wszystkie kluby sportowe, związki sportowe, stowarzyszenia, szkółki piłkarskie, instytucje sportowe, sportowców indywidualnych zarówno amatorów jak i profesjonalistów, organizatorów imprez sportowo - rekreacyjnych, trenerów, instruktorów sportu, pracowników obsługi sportu i itp.