Usunięcie kategorii nie powoduje usunięcia wpisów, które należą do tej kategorii. Jeśli dany wpis należał tylko do tej jednej, usuwanej kategorii, zostanie on przypisany do kategorii Bez kategorii.

Wybrane kategorie mogą zostać przekonwertowane na tagi przy pomocy konwertera kategorii na tagi.

Michał Stabach, wybitny sportowiec